TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

Twórczość


Ważnym aspektem naszej pracy terapeutycznej jest promowanie twórczości. W naszych placówkach motywujemy osoby z problemami psychicznymi do kontaktu z dziełami artystycznymi i wspieramy ich własne działania twórcze. Dotyczy to przede wszystkim twórczości plastycznej i literackiej. Aktywność twórcza sprzyja przełamaniu postawy bierności, poszerza możliwości wzajemnej komunikacji, daje też odprężenie i przyjemność. 

 

Organizujemy zajęcia terapeutyczne dające możliwość kontaktu z literaturą oraz konkursy literackie. Tematyka konkursów jest zwykle związana z kwestiami dotyczącymi przeżywania kryzysu psychicznego. Udział w konkursach motywuje do tworzenia i refleksji nad swoją sytuacją egzystencjalną.

Zwycięzcy konkursów mają szansę prezentowania swoich prac innym uczestnikom co poszerza możliwości wzajemnej komunikacji.Kontakt ze sztuką plastyczną staramy się zapewnić poprzez organizowanie wspólnych wyjść do galerii oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez terapeutów.

W trakcie udziału w tych formach zajęć wielu uczestników przeżywa satysfakcję z wykonanej pracy, a niektóre osoby miały okazję odkryć w sobie prawdziwy talent.

 W naszych ośrodkach staramy się motywowć osoby po kryzysach psychicznych do kontaktu ze sztuką oraz wspierać ich własną twórczość.
Najciekawsze prace plastyczne naszych twórców są prezentowane poza Ośrodkiem m.in. na wystawach w Centrum Promocji Kultury    

Praga Południe lub w Galerii Zapiecek, gdzie umieszczane są obok prac profesjonalnych artystów. Od kilku lat bierzemy udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Galerią na Chmielnej „Sztuka niepełnosprawnych wśród nas”. Prezentujemy też obrazy naszych twórców na corocznych obchodach z okazji dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenię „Schizofrenia otwórzcie drzwi”.

 Ważnym dla nas wydarzeniem stało się wydanie drugiego albumu z  pracami plastycznymi naszych uczestników.© 2023, 2023 - Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi