TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy działający pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi jest ośrodkiem dziennymi dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą psychiczną i ich rodzinom, pomoc w powrocie do równowagi psychicznej oraz umocnienie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie okazji do większej aktywności i integracji społecznej.

Naszymi celami są:

 • podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • udzielanie wsparcia psychicznego i pomocy w sytuacjach kryzysowych
 • wychodzenie z izolacji społecznej
 • odbudowa więzi społecznych
 • zapobieganie nawrotom choroby psychicznej
 • wspieranie grup samopomocowych
 • zwiększenie aktywności życiowej
 • stymulowanie osobistego rozwoju poprzez rozwój zainteresowań
 • promowanie twórczości artystycznej (plastycznej, literackiej, teatralnej)
 • współpraca z rodzinami, poradnictwo, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu
Cele realizowane są poprzez:

 • indywidualną terapię wspierającą
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo socjalno-prawne
 • treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia i inne formy terapii grupowej.
 • prowadzenie warsztatów plastycznych, teatralnych
 • udział w życiu kulturalnym
 • wycieczki krajoznawcze
 • wspólne obchodzenie świąt, imienin i innych ważnych uroczystości

Jeśli chcesz zostać naszym Uczestnikiem zwróć się do swojego lekarza lub pracownika pomocy społecznej. Możesz też zgłosić się do nas sam. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe doświadczające problemów psychicznych. Swoją ofertę kierujemy do mieszkańców Warszawy.

Ośrodek Oparcia Społecznego

O Ośrodku Oparcia Społecznego

Ośrodek Oparcia Społecznego działający pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi powstał w listopadzie 1993 r. jako jedna z pierwszych w kraju instytucji tego typu przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz przystosowanie do samodzielnego życia w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie rehabilitacji i stwarzanie oparcia społecznego.
Ośrodek stanowi ważne miejsce uzyskiwania wsparcia, wychodzenia z izolacji i odbudowywania więzi dla osób chorych psychicznie.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne, a w szczególności różne formy terapii grupowej. Z uczestnikami mającymi większe trudności w adaptacji społecznej lub problemy zdrowotne prowadzona jest terapia indywidualna.

Program Ośrodka realizowany jest poprzez wykwalifikowany zespół terapeutyczny mający doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku osób dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych.

Ośrodek stał się placówką ,,bezpiecznego pobytu”, gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi znajdują zrozumienie i tolerancję dla swojej ,,inności”.


  Oferta ośrodka

Uczestnicy Ośrodka kierowani są przez poradnie zdrowia psychicznego, szpitale, zespoły opieki środowiskowej,  instytucje pomocy społecznej,
a także zgłaszają się sami. Przyjęcie kandydata do Ośrodka odbywa się po rozmowie kwalifikacyjnej. 

Swoją działalność Ośrodek oferuje przede wszystkim mieszkańcom Warszawy i okolic.

W skład oferty Ośrodka wchodzą:

-  grupa wsparcia
– zajęcia integracyjne
– klub dyskusyjny
– treningi umięjętności społecznych oraz życiowych
– psychoedukacja
– poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo w zakresie pomocy socjalno - prawnej
– arteterapię
– wyjscia do teatrów i muzeów
– spotkania z poezją
– klub filmowy
– spotkania z ciekawymi ludźmi


  W Ośrodku można też spędzić czas w gronie przyjaciół z podobnymi problemami prowadząc ciekawe rozmowy przy kawie i herbacie. Dużą popularnością cieszą się gry planszowe, karciane, szachy i ping – pong. Tradycją  stało się już wspólne obchodzenie imienin i świąt oraz organizowanie wspólnych zabaw.Wielu uczestników odnalazło w sobie uzdolnienia plastyczne, aktorskie i literackie. Nasi twórcy w trakcie spotkań integracyjnych prezentują swoje prace kolegom z klubu. Nasza grupa teatralna prezentowała swoją twórczość w warszawskich szpitalach, Sochaczewie, Krakowie oraz w wielu innych miejscach.

 


© 2023, 2023 - Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi