TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

Środowiskowy Dom Samopomocy i Filia nr 1


Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Grochowskiej 259A oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - Filia nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 54 to działające pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi są ośrodkami dziennymi dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą psychiczną i ich rodzinom, pomoc w powrocie do równowagi psychicznej oraz umocnienie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie okazji do większej aktywności i integracji społecznej.


Naszymi celami są:


·         podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

·         udzielanie wsparcia psychicznego i pomocy w sytuacjach kryzysowych

·         wychodzenie z izolacji społecznej

·         odbudowa więzi społecznych

·         zapobieganie nawrotom choroby psychicznej

·         wspieranie grup samopomocowych

·         zwiększenie aktywności życiowej

·         stymulowanie osobistego rozwoju poprzez rozwój zainteresowań

·         promowanie twórczości artystycznej (plastycznej, literackiej, teatralnej)

·         współpraca z rodzinami, poradnictwo, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu

 

  

Cele realizowane są poprzez:


·         indywidualną terapię wspierającą

·         poradnictwo psychologiczne

·         poradnictwo socjalno-prawne

·         treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia i inne formy terapii grupowej.

·         prowadzenie warsztatów plastycznych, teatralnych

·         udział w życiu kulturalnym

·         wycieczki krajoznawcze

·         wspólne obchodzenie świąt, imienin i innych ważnych uroczystości

 

 

Jeśli chcesz zostać naszym Uczestnikiem zwróć się do swojego lekarza lub pracownika pomocy społecznej. Możesz też zgłosić się do nas sam. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe doświadczające problemów psychicznych. Swoją ofertę kierujemy do mieszkańców Warszawy.

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

 ul.Grochowska 259AŚrodowiskowy Dom Samopomocy - Filia nr 1 zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.


ul.Jagiellońska 54 (wejście od pl.Hallera)
© 2023, 2023 - Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi