TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

PIT 37 za 2023 rok - kogo dotyczy i jak najszybciej ją sporządzić

W zakresie opodatkowania zarobków osób fizycznych stosowane są następujące formularze deklaracji rocznych PIT: PIT-39, PIT-38, PIT-36L, PIT-28, PIT-37, PIT-36. 

Najczęściej sporządzaną deklaracją jest PIT-37

Generalną zasadą jest, że deklarację Pit 37 przekazują do Urzędu Skarbowego osoby, za których zaliczki na podatek przekazuje pracodawca. W przypadku, gdy podatnik nie będzie korzystał w danym roku z ulg podatkowych i nie ma innych przychodów, może zlecić pracodawcy sporządzenie deklaracji PIT-40 zamiast PIT-37. Deklarację Pit 37 można wysyłać elektronicznie przez e-Deklaracje, najlepiej z zastosowaniem darmowego programu Taxmachine PITy 2024.

Deklarację PIT-37 sporządzamy więc, gdy uzyskaliśmy dochody:

 • poprzez płatnika,
 • wyłącznie w Polsce,
 • opodatkowane z użyciem skali podatkowej, głównie zarobki:
  • ze stypendiów
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych
  • pracy nakładczej, ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych)
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia)
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, z rent lub emerytur krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych)

Zeznania PIT-37 nie rozliczają podatnicy, którzy:

 • prowadzili własny biznes lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach standardowych przy użyciu skali skarbowej,
 • zobowiązani są dodać do otrzymanych dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych.

jako, że w tych przypadkach, podatnik ma obowiązek przekazać zeznanie na druku PIT-36, który również obejmuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej, uzyskane bez pośrednictwa płatnika (pracodawcy).

Gdy nie spełniamy wyżej podanych warunków, np. w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody z zagranicy lub prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane skalą podatkową, otrzymaliśmy dochody z najmu, musimy doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), wówczas wypełniamy deklarację PIT-36.

Ulgowe sposoby opodatkowania

Przygotowując PIT-37 wybrać możemy ulgowe sposoby opodatkowania, mianowicie PIT 37 może być rozliczany jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko lub jako wspólnie zeznanie małżonków (rozliczenie małżeńskie). Ulgowe sposoby opodatkowania z reguły pomagają zaoszczędzić znaczne kwoty podatku.

Kreator PIT w programie TaxMachine PITy 2023/2024

W programie PITy 2023/2024 PIT 37 najłatwiej rozliczysz korzystając z kreatora PIT, przepisujesz wtedy odpowiednie kwoty z dokumentów otrzymanych od płatnika i program tworzy gotową deklarację Pit-37.


Termin złożenia deklaracji PIT-37

Ostateczny termin wysyłki deklaracji Pit-37 to 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, przy czym o ile dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy po tym dniu.

Poniżej widać formularz PIT sporządzony w programie PITy 2023. Aplikacja ta jest bardzo wygodna, poza tym jest całkiem bezpłatna w każdych zastosowaniach, także komercyjnych.

pit 37 2024 druk

 

Słowa kluczowe

zeznanie pit-37, pit 37 2024 rok, pit 37 za 2023 rok, darmowy pit 37, formularz pit-37, pit-37 program, pit 37 przez internet, program pit 37, druk pit-37, deklaracja pit-37, pit-37

© 2023, 2023 - Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi